بازتاب گسترده خیزش مردم ایران در رسانه‌های جهان

اعتراض‌های جاری در ایران و شهامت و جسارت معترضان به حدی از گستردگی و بزرگی رسیده است که رسانه‌های بین‌المللی چاره‌ای جز بازتاب گسترده آن ندارند.

#opiran

#mahsa_amini 

#مهسا_امینی

#ایران_متحد