بازار گرمی سینه چاکانِ ملایان برای مذاکره با ایالات متحده

همزمان با حضور محمدجواد #ظریف ، وزیر خارجه دروغگوی #ملایان_شیاد در #نیویورک ، رسانههای فرقه تبهکار  و همچنین رسانههای نزدیک به دموکرات‌ها در ایالات متحده موجی از احتمال #مذاکره بین ملایان شیاد تهران و ایالات متحده به راه‌ انداخته‌اند.