بازارِ داغِ «ملیجکانِ دین فروش» در جمهوری اسلامی

بازار دین فروشی در جمهوری اسلامی اگرچه از سکه نمی‌افتد اما برخی اوقاتِ سال گرم‌تر است و حکم کاسبی شب عید را برای آنها دارد…

منبع: کیهان لندن

#مداحی

#گزارش_تحلیلی

#ملیجک

@Unikador