«این تو بمیری» دولت ترامپ «اون تو بمیری»  اوباما نیست ؛ «برند» ملایان دست از پا دراز تر بازگشت

از قرار معلوم جواد #ظریف به آمریکا رفته بود تا بستر یک #مذاکره مستقیم را فراهم کند. پیشنهاد رژیم  مبنی بر تبادل زندانی‌هایی که در ایران به گروگان گرفته شده‌اند با زندانیان وابسته به حکومت #ایران در آمریکا، که ظریفآن را با «اختیار تمام» مطرح کرد، مقدمه پروژه  گفتگوهای بعدی و فراهم کردن شرایطی برای مذاکرات رو در رو  با آمریکاییها بود که البته دولت پرزیدنت ترامپ هنوز زیر بار آن نرفته است.علی #خامنهای رهبر تبهکاران حاکم بر ایران اکنون تازه فهمیده   «تو بمیری» دولت پرزیدنت ترامپ از آن «تو بمیری‌ها»ی دولت اوباما نیست!