اینفوگرافی آماری دو توئیت مشترک شاهزاده رضا پهلوی با دیگر‌ چهره‌ها | دسامبر ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳

بررسی و مقایسه آماری تعداد بازدید‌ها، ریتوئیت‌ها و لایک‌های دو توئیت مشترکِ شاهزاده رضا پهلوی با تَنی چند از چهر‌ه‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی در دسامبر ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳.

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

#IranRevolution

@Unikador