اینجا ایران است، با ملتی یگانه که خاموش نمی‌نشیند! آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

شامگاه سه‌شنبه ۲۳ اسفند‌ماه اتحادی مثال‌زدنی همراه با فرهنگی ناب به بلندا و بزرگی تمام تاریخ چندین هزار ساله ملتِ بزرگ و یگانه ایران که هیچ‌گاه چیرگی بیگانگان را بر خود برنتابیده است.

#چهارشنبه_سوری

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador