اینباکس: هفت نشانه بارزِ وحشتِ رژیم از روز مهسا | شنبه ۱۸ شهریور‌ماه

اینباکس نام سری‌برنامه جدید کانال یونیکا۲ است که در آن به بررسی رویداد‌های جاری مرتبط با ایران خواهیم پرداخت. سلسله‌گفتکوهایی با حامد محمدی، همکار مهمان ما از کیهان لندن در خصوص رویداد‌های روز در عرصه‌های سیاست، اجتماعی، ورزشی و امنیتی.

#اینباکس

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador