این، آغاز یک پایان است! خیابان‌ها را نگه می‌داریم

آنچه این روزها و در کف خیابان‌های ایران شاهد آن هستیم، آغاز یک پایان است. پایانی که بی‌مایگان جمهوری وحشت اسلامی توانایی مشاهده و شناخت آن را ندارند. رویداد‌های جاری نه یک کنش جمعی بلکه یک جنبش اجتماعی بسیار نیرومند است که انقلاب نام دارد.

** کوتاه‌سخن: برگرفته از یادداشت امیر امیری

#مهسا_امینی

#ایران_متحد

#Mahsa_Amini

@Unikador