ایران غرق در بی کفایتی فرقه تبهکار – گزارشات منتشر شده از وضعیت سیل و بارندگی – ۱۱ فروردین

وضعیت در در بسیاری از شهر های غربی؛ جنوبی؛ شمالی و مرکزی #ایران بحرانی است و ایران غرق در بی کفایتی #فرقه_تبهکار .

در این گزارش سعی شده تا ویدئوهایی که از وضعیت بارندگی و خرابی های احتمالی در شهرهای مختلف ایران توسط شاهدان میدانی در فضای مجازی منتشر شده گردآوری شود.