ایران رژیم اسلامی را پشت سر خواهد نهاد

«بسیاری از ایرانی‌ها امید به تحول را از دست داده‌اند، با اینهمه، تهران در آستانه یک انقلاب قرار ندارد. اما یک نکته مسلّم است: ایران رژیم اسلامی را پشت سر خواهد گذاشت!»

#یونیکا

#براندازی

#سقوط