ایران امشب خواب ندارد | از تجمعات اولیه روبروی زندان دستگرد اصفهان تا شعار‌های شبانه در سراسر ایران

امشب تمام ایران اصفهان است. گزارش میدانی از آغاز شکل‌گیری تجمعات اولیه مقابل زندان دستگرد اصفهان تا سر دادن شعار‌های ضحاک‌کش در سراسر کشور.

#نذارید_ما_را_بکشند

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador