ایرانیان برای بازسازی کشورشان به نیروهای تروریست بیگانه احتیاجی ندارند

مزدوران #حشد_الشعبی و #فاطمیون نه ملت عراق و افعانستان هستند که به کمک ما آمده باشند، و نه سازمان خیریه بدون مرز. آنها مزدوران شاخه برون مرزی سازمان تروریستی #سپاه هستند.