ایرانیان از رژیمِ حاکم بر کشورشان متنفرند و خواهان نابودی آن هستند

پیامهای پرزیدنت #ترامپ در مناسبتهای مختلف و تاکید وی و دولت او بر حمایت از #مردم_آزادیخواه_ایران همواره تاثیرات شگرفی از لحاظ روحی بر آنها  گذاشته است . تا جایی که مردم ایران او را رئیس جمهور قلبها مینامند . مردم ایران بارها از سوی روسای پیشین جمهور ایالات متحده دچار بی مهری هایی شده اند که همواره تاریخ را به ضرر آنها ورق زده است . #نوروز بهانه ای بود تا بار دیگر دولتمردان ایالات متحده حمایت خود از آزادیخواهان ایران را اعلام کنند . در این رابطه #رضا_پرچی_زاده #مصاحبه ای   انجام داده که به آن میپردازیم