ایرانیان آبی‌تر از آنند که بی‌رنگ بمیرند | ادامه کمپین اعتراضی هم‌میهنان در اتریش

امروز آدینه یکم جولای ۲۰۲۲ جمعی از ایرانیان میهن‌دوست مقابل سفارت اشغال شده‌مان در وین دست به اعتراض زدند. پیام معترضین به جهانیان و سایر هموطنان در سراسر گیتی:

به هر جا که هستید خروش آورید

جهنده جهان را به جوش آورید

بگوئید این جمله درگوش باد

چو ایران نباشد تن من مباد

#اعتراضات_سراسری

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador