ایران‌گرایی و پاسبانی از معبد جاودانه‌مان ایران | گرایش ما به ایران است و تفکرمان بر مدار انسان

«در این لحظات حساس تاریخی همه به ایران فکر کنیم»! در چنین وضعیت حساس و موقعیت بحرانی، که عوامل بسیاری مولفه‌های تشکیل‌دهنده قدرت ملی ما را کاهش داده است و پارامترهای مورد نیاز برای اقتدار افزایی توان ملی، یا غایب و یا سست هستند، با رژیم توسری‌خور و مستعمره‌ی دشمنان دوست‌نما، و همسایگانی که چشم طمع به خاک این مرز و بوم دوخته‌اند، به دور از عقل و منطق است که از نیرومندترین سپهرهای دفاعی خویش یعنی، «ایران‌گرایی و ملی‌گرایی»، به رایگان چشم‌پوشی و خودمان را خلع سلاح کنیم.

نویسنده: امیر امیری، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

#ایران_معبد_ماست

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador