ایذه‌‌ای‌ها یک بار دیگر شعار «رضا‌شاه روحت شاد» را در آسمان میهن طنین‌انداز کردند

پنج‌شنبه ۶ بهمن ۲۵۸۱ ویدئوهای همرسانی شده از برگزاری مراسم نمادین چهلم جاوید نام محمود احمدی در ایذه نشان می‌دهد که هم‌میهنان در ایذه یک بار دیگر شعار «رضا‌شاه روحت شاد» را در آسمان میهن طنین‌انداز کردند.

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#انقلاب_ملی

@Unikador