ایالات متحده در پی راهی جهت ایجاد فضای تغییر رژیم برای ایرانیان است

#مایک_پمپئو ، وزیر خارجه ایالات متحده میگوید :«#تغییر_رژیم باید به دست مردم ایران انجام شود » . او در مصاحبه ای تصریح میکند که ایالات متحده در پی ایجاد شرایط و فضا برای مردم داخل ایران است .