اگر هم‌صدا باشیم! دنیا را هم تسلیم می‌کنیم | کندوکاو در رسانه‌های جهان | پنج‌شنبه ۲۷ بهمن

مردم ایران از این رژیم خسته‌اند و می‌خواهند از آن عبور کنند؛ بنابراین، راه‌حل فراتر از این رژیم است. جنبش انقلابی در ایران در حالی روزهای‌های نخستین از پنجمین ماه خود را سپری می‌کند که این‌روزها، ایرانیان مقیم اروپا خود را برای یک رویداد بزرگ آماده می‌کنند. کنفرانس امنیتی مونیخ و حضور شاهزاده رضا پهلوی در این کنفرانس مهم امنیتی است.

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador