اهانت امام جمعه تهران به زنان ایرانی و رضا‌شاه بزرگ: بی‌حجابی و برهنگی مربوط به ماقبل تاریخ است

روز گذشته، آدینه، ۲۴ تیر‌ماه ۲۵۸۱، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در اهانتی آشکار به زنان ایرانی گفت: مسئله برهنگی مربوط به ماقبل تاریخ است و دشمنان می‌خواهند ما دخترانمان را رها کنیم تا به خانه ما هجوم بیاورند… او همچنین مدعی شد که رضا شاه بزرگ به دستور انگلیس، زنان ایرانی را مجبور به کشف حجاب کرد.

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#برای_ایران

#رضا_شاه_روحت_شاد

@Unikador