انقلابیون «رفت و برگشت» و شورش «بومیان»  – تحلیلی از روزنامه نگار ارشد، امیر طاهری

چرا فریبا عادل‌خواه؟ البته همین سوال در باره گروگان‌های دوزیست دیگر نیز مطرح بوده است. همه آنان با شور و شوق در راه زیبا جلوه دادن انقلاب خمینی و مشاطه‌گری برای رژیم کنونی ایران کوشیده بودند، بی آنکه تصور کنند که به جای کف زدن‌های تشویق ‌آمیز با شلاق بی‌رحمانه آیت الله های تهران رو به رو خواهند شد…

#یونیکا

#فریبا_عادل_خواه

#امیر_طاهری