انتقال پیام شاهزاده رضا پهلوی در «نشست ویژه» در مقر پارلمان اروپا توسط چارلی وایمرز | دوبله فارسی

چارلی وایمرز، نماینده سوئدی در پارلمان اروپا، در نشست ویژه درباره نقش سپاه پاسداران در اقدامات تروریستی و رویکرد کشورها غربی نسبت به جمهوری اسلامی با اشاره به ملاقات با شاهزاده رضا پهلوی پیام ایشان را به حضار در این نشست ویژه  انتقال دادند.

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#چارلی_وایمرز

@Unikador