امیر طاهری: گزینه‌های ایران و سرپیچی ویرانگر- کافه سیاست – قسمت ۲۶

نکته های سیاسی از زبان امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد

برگرفته از مقاله ای تحت عنوان:
Iran’s Options and the Destructive Defiance

 

#سرپیچی_ویرانگر
#Destructive_Defiance
#امیر_طاهری
#کافه_سیاست
@Unikador