امیر طاهری: چگونه با «جمهوری اسلامی» برخورد کنیم؟

با رژیم جمهوری وحشت اسلامی در ایران واقعا چگونه باید برخورد کرد ؟ آیا باید با آنها مدارا کرد و حسن نیت آنها را تبدیل به یک دولت ملت عادی کرد ؟ آنها باید با آنها به شکلی سخت و چکشی برخورد کرد؟ هزینه این دو روش برای مردم ایران چقدر خواهد بود . این موضوعیست که امیر طاهری روزنامه نگار و تحلیلگر ارشد و برحسته بین المللی در اخرین مقاله خود در نشریه چند زبانه شرق و الاوسط ، با عنوان اصلی « بایدن و میخ مازوخیسمی» منتشر شده است.

تیتر اصلی : Biden and the Masochistic Nail

#تحلیل_سیاسی
#امیر_طاهری
#برای_ایران
@Unikador