امیر طاهری: چپ؛ چه چیزی از آن باقی مانده است؟

چپ مدام به دنبال افراد مستضعف برای دفاع است و وقتی آنها را پیدا نمی‌کند، آنها را اختراع می‌کند، غافل از اینکه با این کار، همان افرادی را که وانمود می‌کند از آنها دفاع می‌کند، از انسانیت خلع می‌نماید. همچنین نادیده می‌گیرد که استبدادِ مستضعفان می‌تواند بدترین نوع استبداد باشد، چیزی که ما باید از انقلاب کبیر فرانسه می‌آموختیم. برخی از قدیمی‌ها با ترویج «هویت هندوانه»، سبز از بیرون و قرمز در درون، سعی دارند شعله‌ی قدیمی چپ را روشن نگه دارند. یکی از شعارهای مدرن پاریس می‌گوید: «محیط‌زیست‌گرایی بدون مبارزه‌ی طبقاتی چیزی جز باغبانی بورژوازی نیست.»

تحلیلی از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الأوسط:

The Left: What Is Left of It?

 #امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

@Unikador