امیر طاهری: چرا این‌بار با همیشه فرق دارد؟

Iran: Why the Old Recipe Does Not Work?

 این بار با همیشه فرق دارد! نسخه کلاسیکِ «سناریو‌های بقایی» که رژیم در گذشته بارها و بارها پیچیده و اکنون هم می‌پیچد برخلاف دوره‌های پیشین دیگر بی اثر شده و برای نخستین بار تعداد بسیاری از ایرانی‌ها براین باورند که تغییر نظام‌ نه تنها شعار مطلوبی است بلکه یک استراتژی عملی برای نجات ایران از بن بستی است که خمینی‌‌گرایی آن را به وجود آورده است.

منبع: شرق‌الأوسط

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#تغییر_رژیم

@Unikador