امیر طاهری: پوتین و کژ‌فهمی او از دکترین «جنگ پیشگیرانه» رامسفلد

پوتین ماجراجویی اوکراینی خود را به‌عنوان «دفاع فعال» معرفی می‌کند، نسخه روسی شعار «جنگ پیشگیرانه» که توسط دونالد رامسفلد ترویج می‌شد. نسخه‌ای که او اشتباه فهمیده است. در عمل، پوتین به جای جلوگیری از جنگ، جنگی را به راه انداخته که به نظر می رسد قادر به کنترل آن نیست.

برگردان فارسی تحلیلی از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی در شرق‌الاوسط:

How Putin Misunderstood Rumsfeld

 

#سیاست

#امیر_طاهری

#پوتین

#رامسفلد