امیر طاهری: پوتین و چالش سطل پر از سوراخ

آیا ملایان از نفس افتاده تهران و نئو عثمانی‌های آنکارا شرکای طبیعی روسیه‌ای هستند که همواره درگیر شرق اما در دروازه‌های غرب بوده است؟

**پادکست صوتی تحلیلی با عنوان” پوتین و چالش «سطل پُر از سوراخ»” منتشر شده در ایندپندنت فارسی
#پوتین
#امیر_امیری
#تحلیل_سیاسی