امیر طاهری: پوتین و جنگِ یک نفره‌اش

برگردان فارسی تحلیلی از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق الاوسط:

Putin and His One-Man War

تهاجم پوتین به اوکراین، نوعی «جهاد به سبکِ کاگ‌ب» است. بیش از ۲۰۰۰ سال پیش، تاسیتوسِ مورّخ، از رهبر مقاومت سلتی که با مهاجمان رومی می‌جنگید چنین نقل کرده است:

«آنها صحرا (زمینِ سوخته) درست می‌کنند و آن را صلح می نامند!»