امیر طاهری: پرانتز‌های بازِ منطقه و چک‌های سفید‌امضا؛ این‌بار طالبان

در حال حاضر، سیاست‌هایی را شاهدیم که نتیجه‌ای جز باز نگه داشتن پرانتز مرگبارِ طالبان و حفظ افغانستان به‌صورت یک سرزمین بی‌دولت نخواهد داشت. ادامه این سیاست‌ها هم بی‌عدالتی در حق مردم افغانستان است و هم خطرناک برای همسایگان افغانستان و حتی کشورهایی که اکنون برای طالبان چک امضا می‌کنند.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#سیاست

#تغییر_رژیم

#ایران

@Unikador