امیر طاهری و غبارزدایی از مردی خودفریب در یک نظام فریبکار

تاریخ را با هزاران «اما» و «اگر» می‌توان بازنویسی کرد. از این رو و در خصوص گورباچف، عبارتِ دیروزی «مردی خوب در یک نظام بد» را امروز شاید بتوان این‌طور بازنویسی کرد «مردی خودفریب در یک نظام فریبکار!» یا شاید، اگر اهل موسیقی باشیم، تقابل «روکوکو» با «باروک».

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#سیاست

#گورباچف

@Unikador