امیر طاهری: وقتی آیت‌الله شعر را دیکته می‌کند

بدون شاعران نخستین پارسی، ایرانیان ممکن بود مانند بسیاری از ملل دیگر در خاورمیانه که زبان مادری خود را از دست دادند و عرب زبان شدند، زبان مادری خود را از دست بدهند. اما این شاعران پارسی بودند که مانع این کار شدند.

برگردان فارسی تحلیلی به قلم امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط:

When the Ayatollah Dictates Poetry

 

#امیر_طاهری

#سیاست

#ایران

@Unikador