امیر طاهری: هر چه به من حمله کنید؛ من قوی تر می شوم – کافه سیاست – قسمت ۲۲

Amir Taheri: Rather than make me angry, they amuse me which, in turn, boost my moral.

 

#یونیکا

#امیر_طاهری

#کافه_سیاست

@Unikador