امیر طاهری: نماینده اسرار‌امیز آیت‌الله در صنعا

برگردان فارسی تحلیلی به قلم امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط:

The Mystery Man of Sanaa

این‌روزها داستان مرد اسرارآمیز صنعا با انتشار خبری کوتاه از مرگ او آغاز شد. مرد اسرار آمیزی که ابتدا لقب سردار گرفت و تحت نام سردار عبدالرضا شهلایی، یک عامل مرموز جمهوری اسلامی که تحت تعقیب اف‌بی‌آی است معرفی شد

#تحلیل_سیاسی

#امیر_طاهری

#حسن_ایرلو

@Unikador