امیر طاهری: نظام پادشاهی شاقول یک جامعه است

نظام پادشاهی شاقول یک جامعه است و حضورش سبب می‌شود تا همه اجزایی که به اتفاق کل جامعه را تشکیل می‌دهند در حیطه صلاحیت و مفید بودن‌شان کار کنند. در نظام جمهوری این خطر وجود دارد که اجزای مورد بحث از حدود لازم و مطلوب فراتر بروند و در چارچوب کورپوراتیسم سیاسی و شکاف‌های مسلکی، قومی، دینی، تراژدی و مذهبی جامعه را در لبه پرتگاه جنگ داخلی بی‌پایان نگاه دارند.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#سیاست

#پادشاهی_مشروطه

@Unikador