امیر طاهری: نظام‌های مافیایی، فساد و آن جور دیگر

تسلط بر سرزمین و مردم با حکومت فرق دارد و هر حکومتی به دولت به‌معنای واقعی آن تبدیل نمی‌شود. در ایران نیز، تنها احیای دولت ایران است که می‌تواند با پایان نظام خمینیستی، فساد را ریشه‌کن کند. نظام‌های مافیایی هدف اصلی خود را «حفظ خویش» قرار داده‌اند. آنان نمی‌دانند که برای حفظ یک نظام، می‌باید کارهای دیگری فراتر از حفظ نظام انجام داد‌، کارهایی که فقط از عهده یک دولت‌ـ‌ملت متکی بر خواست مردم برمی‌آید. 

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#سیاست

#امیر_طاهری

#جمهوری_اسلامی

#ایران

@Unikador