امیر طاهری: موشک‌‌های ملا‌ها، قاتل ایرانیان اما ناتوان از حفظ ایران

فاجعه روز دوشنبه در دریای عمان با شلیک به نیروهای خودی که منجر به کشته شدن ۱۹ تن از افسران نیروی دریایی و ۱۵ تن مجروح شد، توجه همگان را به عدم توانایی جمهوری اسلامی در راستای دکترین دفاعی جلب کرد. سیستم دفاعی که باید منعکس کننده منافع ایران به عنوان یک ملت باشد، تا ابزاری برای ایدئولوژی…

 

برگردان فارسی تحلیلی ب عنوان زیر:

Mullahs’ Missiles Kill Iranians but Can’t Defend Iran

The mullahs’ missiles kill Iranians, and passengers of foreign jetliners, but cannot ensure Iran’s national security