امیر طاهری: ملاها باید بفهمند؛ ادای صدام را درآوردن برایشان هزینه دارد – کافه سیاست – قسمت ۲۸

نکته های سیاسی از زبان امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد

برگرفته از مقاله ای تحت عنوان:

Tehran Apologists Should Change their Tune

#یونیکا

#تغییر_رژیم

#دیگر_بس_است

@Unikador