امیر طاهری: قزاقستان؛ پژواک پائیزِ غم‌ها در زمستانِ نارضایتی‌ها

برگردان فارسی تحلیلی به قلم امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط:

Kazakhstan: Echoes of the Autumn of Sorrows

«زمستان نارضایتی» فعلی، در بر گیرنده ی پژواکی از «پاییز غم‌ها» است و از آنجایی که قزاق ‌ها می ‌دانند چگونه باید ایستادگی کنند، نتواسته اند آنها را از نقشه ی هستی محو کنند.

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#نظم_جهانی

@Unikador