امیر طاهری: غرب؛ سیاست «انجماد بحران» در مرز جنگ و صلح

غرب که اکنون در حل بحرانهای خودساخته در سراسر دنیا ناتوان مانده، به سیاست «انجماد بحران» در مرز جنگ و صلح روی آورده است. هدف این سبک از دیپلماسی منجمد کردن مسائلی است که از دید درگیران در آن، مسائل حل‌نشدنی به نظر می‌رسند. با بهره‌گیری از این سبک، یک وضع موجود نامطلوب جای خود را به وضع موجود تازه‌ای می‌دهد که کمتر نامطلوب است. سیاستی که در وین و اسلو در برابر ملاها در تهران و طالبان در کابل در پیش گرفته . اما به اعتقاد امیر طاهری ، روزنامه نگار ارشد بین المللی این میتواند به ایجاد بحرانی به مراتب بدتر بیانجامد.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#تحلیل_سیاسی

#امیر_طاهری

#سیاست_غرب

@unikador