امیر طاهری: عقاب دو سر روسیه در جنگ | پادکست فارسی مقاله

عقاب دو سر روسیه در جنگ. عقابی که به غرب نگاه می‌کند باید افق‌های روشن‌تری ببیند. با این حال و در حال حاضر، این عقاب شاهد یک جنگ بی‌پایان است؛ این در حالی است که عقابی که به شرق نگاه می کند، وابستگی فزاینده‌ی روسیه به چین را می‌بیند.

برگردان فارسی مقاله‌ای با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط:

The Two-Headed Russian Eagle at War

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#روسیه

@Unikador