امیر طاهری: شرقِ دور و سناریوی آمریکایی | از «طوفان در یک فنجان چای» تا بیرون آوردن شمشیر از نیام

مرحوم محمدعلی فروغی، یکی از نخست‌وزیران ایران در دوران مشروطیت، همیشه می‌گفت: «بهترین عکس‌العمل در برابر یک عمل تحریک‌آمیز فقط تحریک نشدن است!» به عبارت دیگر، اگر شما تحریک نشوید، تحریک‌کننده به هدف خود نمی‌رسد.

تحلیلی از استاد امیر طاهری در ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#سیاست

#شرق_دور

@Unikador