امیر طاهری: سردارِ املتی و زامبی‌هایِ گیجِ ولایی

جمهوری اسلامی یک زامبی گیج است که در یک میدان مین‌گذاری‌شده از تضادها و تناقض‌ها، دور خود می‌چرخد. شاید از این رو است که «رهبر» با ارائه فرمول ساختگی ملتی‌ـ‌امتی (سردار املتی) می‌کوشد تا نان حاج قاسم را از دو طرف کره بمالد…

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#سیاست

#سردار_املتی

#امیر_طاهری

@Unikador