امیر طاهری: رژیم و وحشت بزرگ از دوران پسامهسا

به نظر می‌رسد در ایران امروز ترس از اردوی مردم به اردوی نظام منتقل شده است.

وحشت رژیم از آغاز موجی تازه از اعتراضات کاملا مشهود است. به همین سبب آنچه «مجمع عالی فرماندهان و مسئولان سپاه» خوانده می‌شود، قرار است در پایان این ماه برای طراحی فرابردی در دوران «پسامهسا» تشکیل شود.

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#تغییر_رژیم

نویسنده: امیر طاهری، نویسنده و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

@Unikador