امیر طاهری: رضا شاه و نقطه پایان بر دو قرن انحطاط

امروز و در هفتاد و هشتمین سالروز درگذشت رضا شاه، ترس روزافزونِ رهبران جمهوری اسلامی از او، هم نشانه عدم اعتماد به نفس رژیم است و هم سندی برای محکومیت ایدئولوژی ارتجاعی آنان که هدفی جز بیرون نگاه داشتن ایران از چرخه پیشرفت جهانی ندارند. رضا شاه با کمک دو نسل از ایرانیان، با فداکاری، شکیبایی و بهره‌گیری از انرژی ملی مثبت، بر دو قرن انحطاط، نقطه پایان گذاشتند. حملات مشاطه‌گرانِ ملایان درواقع میلیون‌ها ایرانی را هدف می‌گیرد که رضاشاه نماینده آنان بود و امروز، شبح رضاشاه نماینده بازماندگان آنان است.

** به قلم امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی در ایندیپندنت فارسی

#رضا_شاه_روحت_شاد

#پهلوی

#برای_ایران

@Unikador