امیر طاهری: دموکراسی و بحران اقتدار

هر سیستمی با اغراق در ارزشِ اصلی خود به فساد کشیده می‌شود که در این زمینه به این معنی است که دموکراسیِ بیش از حد، سبب فساد سیستمِ دموکراتیک میشود که در آن، آونگ یا به سمت اقتدارگرایی و یا به سمت حکومت‌پذیری در نوسان است.

تحلیلی از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط:

Democracy and the Crisis of Authority

 

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

@Unikador