امیر طاهری: در «نظربازی» پوتین کل جهان «حیران» اند

برگردان فارسی تحلیلی از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط:

From Guernica to Mariupol

اگر دکترین پوتین را بپذیریم، در نهایت به دنیایی بی‌قانون می‌رسیم که در آن شعار هیتلر «زور حق است» عملی می‌شود. جهشی عظیم به سوی عصری که در آن جنگ، داور اصلی روابط بین ملت‌ها است.

#امیر_طاهری

#سیاست

#پوتین

@Unikador