امیر طاهری: خمینی‌زدایی ׀ موریانه‌ها و عصای بنیانگذار شورش ۵۷

اگر خبرنگاری از کره مریخ به ایران امروز بیاید، تصور خواهد کرد که ما ملتی هستیم که هیچ دغدغه و مشکلی جز پرستیدن کیش یک «رهبر» مرده و بت‌سازی از یک «رهبر» اسیر در اوهام کودکانه نداریم. او خواهد گفت: «خوش به حالشان!»

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#سیاست

#امیر_طاهری

#خمینیی‌زدایی

@Unikador