امیر طاهری: خرگوشِ برجام و کلاهِ وینی

برگردان فارسی تحلیلی به قلم امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط:

Two Questions about the Vienna Charade

نکته جالب در مورد مذاکرات برجامی این است که تمامی شرکت‌کنندگان در این معما مشتاق هستند که  با یک شعبده‌بازی یک خرگوش را از کلاه وینی بیرون بکشند…

#امیر_طاهری

#سیاست

#مذاکرات_هسته‌ای

@Unikador