امیر طاهری: خداحافظ نظام درمانده

آیا با توجه به شکست‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سلطه خمینیه بر ایران، هدف سراینده «سلام فرمانده» چیز دیگری نبوده است؟ چیز دیگری مثلا «خداحافظ نظام درمانده»؟!

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#سیاست

#امیر_طاهری

#سلام_درمانده

@Unikador