امیر طاهری: خاورمیانه | چشم‌انداز آمریکایی

تعارض خاورمیانه تا حد زیادی کشمکش بین آینده و گذشته، دموکراسی در برابر استبداد و جوامع باز در برابر جوامع بسته بوده و هست. این تعارض نشان دهنده ی پیکار بین ایده‌ال و واقعیت است.

برگردان فارسی تحلیلی از امیر طاهری روزنامه نگار و تحلیلگر ارشد بین‌المللی در گیت استون:

The Middle East: An American Vision

 

#امیر_طاهری

#سیاست

#خاورمیانه

@Unikador